Saturday, 8 November 2008

Algemene huurvoorwaarden


De gewone huur  (één week, veertien dagen) begint op de eerste zaterdag om 16 u en eindigt op de laatste zaterdag om 11 u (behalve specifieke voorafgaande voorwaarde).

Weekend of midweekhuren zijn ook mogelijk, buiten bijzondere perioden, volgens de mogelijkheden.

Bij huur voor een weekend, gebeurt de aankomst op vrijdag vanaf 16 u en het vertrek op zondag om 11 u.

Het vertrekuur dient uit achting voor de volgende huurders te worden gerespecteerd.

De sleutels dienen te worden genomen en afgegeven aan …. (de inlichting wordt bij de bevestiging en handtekening van de overeenkomsten gegeven).

De dubbele sleutels en de sleutels van de garage, die in het appartement zijn, dienen bij uw vertrek in het appartement te blijven.

De huurder heeft de plicht, de inventaris op te maken, op basis van de inventarislijsten, en zij opmerkingen desbetreffende onmiddellijk mede te delen.

De schoonmaak, zoals het water, elektriciteit en gasverbruik worden in de huurprijs inbegrepen, op voorwaarde, dat ze normaal zijn.  Een ongewoon overdreven verbruik dient aangepast te worden.

De telefonische gesprekken vanaf de vaste telefoon, die in het appartement is (woonkamer, dichtbij de “toonbank” van de keuken) worden volgens de uitvoerige afrekening, die door Belgacom gestuurd wordt, berekend. 

Als het geval zich voordoet worden ze bij de terugbetaling van de garantie afgetrokken.

De eigenaar kan van de eventuele gebreken van de toestellen, opstoppingen, etc., die gedurende het verblijf kunnen voorkomen niet als verantwoordelijk beschouwd worden.  Bij voorkomende gevallen komt hij tussen na mededeling van de huurder tussen om een oplossing te vinden.

De huurder verbindt zich tot het gebruik van de inrichting en van het verhuurde goed als verstandig man, met een correct en degelijk gedrag.  Dat betekent, namelijk, dat de voorwerpen, die tot de uitrusting gehoren niet kunnen worden verplaats, en dat de interne regels dienen gerespecteerd te worden.

Het aantal toegelaten personen (6 personen en één baby) wordt bepaald en mag zonder uitzonderlijke en voorafgaande toelating van de eigenaar niet overtroffen worden.

Het is uitdrukkelijk verboden, in het appartement te roken.

Het appartement wordt in naam van de huurder geboekt en mag, in geen geval, volledig of gedeeltelijk aan een andere persoon overgeven worden.

Wat ecologie en energie besparing betreft, zal de huurder ervoor zorgen, de lichten uit te doen, de kranen toe te draaien en de thermostaat neer te laten bij afwezigheid.  Hij zal ook ervoor zorgen, de thermostaat neer te laten bij het openen van de vensters voor verluchting of om het even welke reden.  Deze aanbevelingen worden bijzonders van toepassing bij het vertrek van de huurder.

Interne regels

  1. Het is niet toegelaten, voorwerpen in de gemeenschappelijke ruimten (trappen, gangen) te laten.
  2. Het is verboden in de gangen of in de trappen huishoudwerken (tapijten afborstelen, bedlinnen te schudden, enz.) uit te voeren.
  3. De gangen, namelijk de kelders en de trappen, zijn geen speelplaatsen.  De rolschaatsen en de rolplanken dienen buiten gebruikt te worden.
  4. De huisdieren, zoals honden, katten en vogels worden alleen maar als tolerantie in het gebouw toegelaten.  Als het dier een oorzaak voor hinder is (lawaai, hygiëne), kan deze tolerantie ambtshalve geschrapt worden.  De honden moeten in de gemeenschappelijke ruimten aan de leiband of in de armen gehouden worden.
  5. Het lawaai is een oorzaak voor milieuvervuiling.  De bewoners van het gebouw dienen ervoor te zorgen, dat er in het gebouw rust heerst, bijzonders tussen 22 u en 8 u.
  6. Het lift is een verzameling mechanische delen.  Gelieve het zoals aangeduid te gebruiken.  Het gebruik van het lift is voor kinderen, die jonger dan 12 jaar zijn en niet begeleid worden, verboden.
  7. De gemeenschappelijke ruimten van het gebouw worden wekelijks schoongemaakt.  Gelieve deze rein te houden.  Gelieve op het teer te passen, dat soms op het strand ligt.  Gelieve uw schoenen af te nemen en schoon te maken.